Allerzielen 2024

Allerzielen
Officiële vrije dag: Nee

Allerzielen datums

Allerzielen 2025
02-11-2025
Allerzielen 2024
02-11-2024
Allerzielen 2023
02-11-2023
Allerzielen 2022
02-11-2022
Allerzielen 2021
02-11-2021
Allerzielen 2020
02-11-2020
Allerzielen 2019
02-11-2019
Allerzielen 2018
02-11-2018
Allerzielen 2017
02-11-2017

In de traditie van de katholieke kerk wordt 1 november Allerheiligen gevierd, waarop wordt gebeden voor hen die in staat van genade zijn gestorven, met vergeving van zonden. De volgende dag werd beschouwd als de meest geschikte dag om te bidden voor alle andere overledenen, die hulp nodig hebben om in de hemel te worden opgenomen. Daarom wordt 2 november gevierd als Allerzielen.

De eerste vermeldingen van gebeden voor gestorven christenen dateren uit de 1e eeuw, toen het gebruikelijk was de graven van martelaren te bezoeken. In het jaar 732 gaf Paus Gregorius III de priesters toestemming missen te houden ter nagedachtenis van overledenen.

Het duurde niet lang voordat 2 november in heel Europa werd ingevoerd. Met de komst van het jaar 100 geloofde men dat de wereld zou vergaan, dus moest men bidden voor de zielen om voor die tijd uit het vagevuur te komen.

Vanaf de 15e eeuw verspreidde deze traditie zich over de hele wereld. Elk deel van de wereld viert deze datum op zijn eigen manier. In Mexico bijvoorbeeld is er het zogenaamde “Festival van de Doden”, dat een katholieke viering combineert met oude Azteekse rituelen.

Allerzielen: een ritueel van rouw en respect

In elke cultuur of beschaving is er een speciale aandacht geweest voor de doden, of deze aandacht (of deze “zorg”) nu verband houdt met een of andere godsdienst of niet. In de loop van de geschiedenis zijn verschillende begrafenisrituelen in acht genomen, zoals crematie, mummificatie, het begraven in graven en in urnen van keramiek of steen, en het deponeren van het lichaam van de overledene in mausolea.

Grote monumenten zoals de piramiden van Gizeh en de Taj Mahal werden opgericht om de overblijfselen van illustere mensen te herbergen. In de westerse wereld is 2 november gewijd aan de nagedachtenis van de doden. Deze dag, die populair is geworden door de katholieke traditie, werd ingesteld in de late Middeleeuwen.

Hoe is de datum tot stand gekomen?

Allerzielen werd voor het eerst ingesteld in de 10e eeuw, in de Benedictijner abdij van Cluny in Frankrijk, door de abt Odilo (of Sint Odilon [962-1049], zoals hij bij de katholieken wordt genoemd). Odilo van Cluny stelde op 2 november 998 aan de leden van zijn abdij voor om elk jaar op die dag hun gebeden op te dragen aan de zielen van hen die reeds waren heengegaan.

Odilo’s actie had betrekking op een van de belangrijkste elementen van het katholieke wereldbeeld: het perspectief dat een groot deel van de zielen van de doden zich in het Vagevuur bevindt, waar zij een proces van zuivering ondergaan om op te kunnen stijgen naar het Paradijs.

In het vagevuur hebben de zielen volgens de katholieke leer de gebeden van de levenden nodig, die voor hen de goddelijke barmhartigheid en de voorspraak van de heiligen, de Maagd Maria en de voornaamste bemiddelaar, God de Zoon, Jezus Christus, kunnen vragen.

Tijdens de late Middeleeuwen (van de 10e tot de 15e eeuw) werd het bidden voor de zielen van de overledenen heel populair in Europa, en kreeg het de bijnaam “Allerzielen”. Deze praktijk gaat terug tot de periode van het vroege christendom, tot de 2e en 3e eeuw, toen de door het Romeinse Rijk vervolgde christenen hun doden begroeven en voor hen baden in de ondergrondse catacomben van de stad Rome.

Met de ontdekking van Amerika en het proces van kolonisatie, werd de door Odilo van Cluny gekozen dag nog populairder. Ondanks het grote secularisatieproces dat de westerse beschaving in de loop van de moderniteit heeft doorgemaakt, blijft Allerzielen vandaag de dag een bijzondere datum waarop de herinnering aan overleden dierbaren in herinnering wordt geroepen en waarop ook miljoenen mensen naar de begraafplaatsen gaan om hun bloemen, kaarsen, gevoelens en gebeden te brengen.

Allerzielen in verschillende landen

Mexico

In Mexico, is de “Dia de Los Muertos” een dag om te vieren. Er worden grote feesten gehouden, die beginnen op 31 oktober en eindigen op 2 november. Mexicanen dragen kleurrijke kostuums en doodshoofdmaskers, bouwen altaren in hun huizen en bereiden het favoriete eten en drinken van de overledenen.

Japan

Op 15 augustus eren de Japanners hun voorouders met vieringen die drie dagen duren. Dit is Obon, en omvat dansen, speciaal eten voor die datum, en de terugkeer naar het familiehuis waar hun voorouders woonden.

De Japanners geloven dat de geesten van de doden op deze dag terugkeren om de familie te bezoeken, dus laten zij hun grafstenen heel schoon achter en alles in gereedheid om de overledenen te verwelkomen.

In de streek van Kyoto worden in de nacht van 16 augustus vijf vuursymbolen, die lijken op een zeester, op de bergen geplaatst om de geesten te verwelkomen. In de Kanto-regio vindt de viering van de doden plaats op 15 juli.

Spanje

De Spanjaarden vieren Allerheiligen op 1 november, wanneer zij terugkeren naar hun geboorteplaatsen en de begraafplaatsen bezoeken waar hun familieleden begraven liggen. Naast bloemen offeren de Spanjaarden snoepjes aan hun voorouders, de “Hueso de Santos”, of het bot van de heiligen, gemaakt van marsepein, eieren en een karamelsiroop.

In Spanje worden geen feesten gehouden, maar het is wel een feestelijke dag. Een traditie op de Dag van de Doden in Spanje is de opvoering van het toneelstuk “Don Juan Tenorio”.

Italië, België, Nederland, Frankrijk en Ierland

In Italië, België, Nederland, Frankrijk en Ierland is het de traditie dat mensen bloemen meenemen bij hun bezoek aan het graf van overleden familieleden, waar ze bidden.

Andere Europese landen

In Polen, Slowakije, Hongarije, Litouwen, Kroatië, Slovenië, Roemenië, Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen bestaat de traditie erin kaarsen aan te steken en de graven van overleden familieleden te bezoeken.

Verenigde Staten

2 november is ook een dag van gebeden voor de doden in de Verenigde Staten. Veel christenen bezoeken begraafplaatsen waar ze kaarsen aansteken op de graven van hun voorouders. De kaarsen worden gezegend en gemarkeerd met de namen van de overledenen.

Waar de Latijns-Amerikaanse gemeenschappen overheersen, lijken de vieringen meer op die in Mexico, met vreugdevolle feesten en vieringen.

Korea

Chuseok, ook bekend als Hankawi, is een van de belangrijkste feestdagen. De mensen gaan naar de plaatsen waar de geesten van hun voorouders zijn verankerd en houden ’s morgens diensten, bezoeken de graven om de planten te snoeien en de omgeving schoon te maken en brengen offers van eten en drinken aan de doden.

Bolivia

Het is de “Dia de los Ñatitas”, gevierd op 8 november. In precolumbiaanse tijden hadden de inheemse volkeren van de Andes de gewoonte om in het derde jaar na hun begrafenis een dag te delen met de beenderen van hun overleden verwanten.

Tegenwoordig wordt alleen de schedel van de dode gebruikt voor dit feest. Op 8 november bekroont de familie de schedel met verse bloemen en offert sigaretten en cocabladeren, alcohol en diverse andere zaken uit dankbaarheid voor bescherming gedurende het jaar. Daarna worden de schedels naar de centrale begraafplaats van La Paz gebracht voor een speciale mis en zegeningen.

Groot-Brittannië

Mensen gaan bij het vallen van de avond naar begraafplaatsen, knielen voor de grafstenen van hun overleden familieleden en zalven hen met wijwater of melk. Als het bedtijd is, wordt het eten op tafel gezet zodat de zielen het zelf kunnen opdienen.

Guatemala

De Allerzielen wordt gemarkeerd door het bouwen en gebruiken van reuzenvliegers. Er worden ook bezoeken gebracht aan de graven van voorouders en het typische voedsel van de dag is ham, de enige dag dat dit voedsel gedurende het jaar wordt bereid.

Filippijnen

Families kamperen op het kerkhof, waar ze de graven schoonmaken en beschilderen, kaarsen aansteken en bloemen offeren. Terwijl ze op de begraafplaatsen zijn, spelen de families kaart, maken eten, drinken, zingen en dansen.