Ramadan 2025

Ramadan
Officiële vrije dag: Nee

Ramadan datums

Ramadan 2025
28-02-2025
Ramadan 2024
10-03-2024
Ramadan 2023
22-03-2023
Ramadan 2022
02-04-2022
Ramadan 2021
12-04-2021
Ramadan 2020
23-04-2020
Ramadan 2019
05-05-2019
Ramadan 2018
16-05-2017
Ramadan 2017
26-05-2016

Het moslimgeloof bestaat uit vijf zuilen. Deze vijf zuilen vormen een goede basis om volgens te leven, en er zijn overeenkomsten te vinden met bijvoorbeeld de Tien Geboden uit het christelijk geloof. Maar, één van deze zuilen is de ramadan. De ramadan is een periode van het volgen van bepaalde regels om een betere moslim te worden. Vasten is een belangrijk onderdeel van de ramadan, waar het grootste deel van de moslims aan meedoet. Er zijn toegestane uitzonderingen om niet te hoeven vasten. De ramadan is dus één van de vijf religieuze verplichtingen voor moslims, en geeft op deze manier invulling aan het geloof, en wordt afgesloten met het Suikerfeest.

Een vast ritueel

Wisselende startdatum

De jaarlijkse terugkerende vastenmaand heeft altijd grote impact, want er moeten altijd veel voorbereidingen worden getroffen. De ramadan vindt jaarlijks plaats, maar start vanwege het verschil in kalenders, elk jaar op een andere dag. Door het verschil tussen de islamitische kalender en de westerse/gregoriaanse kalender schuift de ramadan telkens op. Het is de bedoeling om tijdens de ramadan van zonsopkomst tot de zonsondergang niet te eten of te drinken. En verder is het de bedoeling om tijdens deze speciale maand geen seksuele omgang te hebben. Het is een periode van vasten en onthouding, die sociale, psychische en fysieke voordelen oplevert.

Loutering en geloof

Het op deze manier belijden van het islamitisch geloof is een bijzondere manier, en is weer totaal anders dan de rituelen van andere geloven op aarde. De katholieken hebben bijvoorbeeld ook een vastenperiode, maar deze vindt weer op een andere datum en op een andere manier plaats. Louteren, geestelijke reiniging en een goed mens willen zijn, staat wel in ieder geloof centraal. De discipline om gedurende de dag niet te eten en te drinken, traint een bepaalde vasthoudendheid, en is ook goed voor het lichaam. Het lichaam krijgt een lange periode geen voedsel te verwerken en begint dan aan het verwerken van de afvalstoffen in het menselijk lichaam. Zieke en zwakke mensen, reizigers, zwangere vrouwen en ouderen hoeven niet deel te nemen aan de ramadan, omdat dit een te zware aanslag is op het gestel.

Het vasten

Een groot deel van de moslims eet dus wanneer de zon onder is gegaan. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het lichaam. Overdags wordt de maag met rust gelaten, en het lijf kan beginnen aan een inwendige reorganisatie van alle stoffen. De alvleesklier krijgt op deze manier de mogelijkheid om de insulinelevels weer op orde te krijgen en te beginnen aan het verbranden van overtollige vetten. Wanneer er even met een schuin oog gekeken wordt naar de vele zogenaamde moderne diëten, zijn er zeker overeenkomsten te vinden. Het reinigen van lichaam en geest staat centraal tijdens de vastenperiodes. Een andere zuil van het islamitisch geloof is het ritueel van het bidden. Tijdens de ramadan gaat het bidden gewoon door. Maar wanneer de zon onder is gegaan mag er weer worden gegeten en gedronken.

Familie en vrienden centraal

Tijdens de ramadan is het belangrijk om ’s avonds met familie, vrienden of bekenden samen te eten. Samen, is namelijk heel belangrijk in de moslimgemeenschap. Voor zonsopkomst wordt er een flinke voedzame maaltijd gegeten van brood, kaas, vleeswaar en fruit, om zonder al teveel problemen de dag door te kunnen komen. ‘S avonds wordt er ook brood en fruit op tafel gezet, maar ook de lekker gegrilde groenten en mooie klaargemaakte schotels worden gegeten. Dit komt neer op twee eetmomenten op een dag, en dat is eigenlijk heel gezond. Het is belangrijk om tijdens de ramadan de goede voedingsstoffen binnen te krijgen, om overdag gewoon door te kunnen blijven functioneren. Wereldwijd staat het samen eten tijdens de ramadan centraal.

Altijd halal

Wanneer het over moslims en eten gaat komt de term halal naar voren. Net als voor de joodse mensen koosjer eten zeer belangrijk is, geldt dit met moslims voor halal. Hindoes hebben zo ook hun eigen menu, wat strikt wordt gevolgd. Halal voedsel is rein voedsel wat een moslim mag eten tijdens zijn leven. Eieren, graanproducten en fruit mogen gewoon worden gegeten. Maar niet iedere soort vlees mag worden gegeten. Varkensvlees beschouwt met als onrein, en wordt zeker niet gegeten. Vlees mag pas halal worden genoemd, wanneer het volgens islamitische wetten is geslacht. Voedingsregels moeten dus strikt worden gevolgd om een goede moslims te zijn. De islam heeft duidelijke eetregels, die weer horen bij de vele leefregels van het geloof. De grootste inspiratiebron van dit dieet is de profeet Mohammed.

Goed zijn voor de gemeenschap

De naaste liefhebben is iets waar tijdens de ramadan ook nadruk op wordt gelegd. Begaan zijn met het lot van de zwakkere is een goede eigenschap, want niet iedereen staat er even goed voor tijdens het leven. Aalmoezen geven en behulpzaam zijn horen bij het reinigend proces, en is voor moslims verplicht. De bijdragen kunnen voor de armen zijn, maar ook voor een bijvoorbeeld een goed doel. De beloning die moslims krijgen van het geven van aalmoezen, zal in het hiernamaals ongekend zijn. Maar zo is het bijvoorbeeld mogelijk, dat er een bepaald bedrag aan een liefdadigheidsinstelling wordt gedoneerd, of dat er een bijdrage wordt geleverd voor het bouwen van een nieuwe moskee. Ook hier staat dus de gemeenschap centraal.

Suikerfeest als afsluiting en start

Het Suikerfeest is een belangrijk feest voor moslims, omdat hier de ramadan mee wordt afgesloten. Het is een drukke periode, aan het eind van een intense periode. Veel heerlijke zoetigheden worden er gemaakt om het Suikerfeest met familie en vrienden te kunnen vieren. Koekjes, taartjes, baklava, gesuikerde noten en pinda’s, uren worden er in de keuken doorgebracht, om een goed Suikerfeest te kunnen laten plaatsvinden. Het samen delen en samen genieten van al het lekkers staat centraal. Maar het Suikerfeest houdt meer in dan alleen maar zoetigheden nuttigen. Samen de moskee bezoeken, aalmoezen geven en familie bezoeken is eigenlijk waar het Suikerfeest om draait. Maar deze islamitische feestdag brengt iedereen in opperbeste stemming, om vol goede moed een nieuw jaar in te gaan.

Samen luisteren naar de imam

Of het nu buiten gebeurt of in een moskee, de preek van de imam aan het einde van de ramadan hoort ook bij het Suikerfeest. Zoals de profeet heeft voorgeschreven bezoeken mannen, vrouwen en kinderen deze preek, en omhelzen elkaar na afloop, en wensen elkaar een gezegend feest. Het Suikerfeest wordt ook wel het kleine feest genoemd, wat gevolgd wordt door het offerfeest, welke het grote feest wordt genoemd. De einddatum van de ramadan verschilt per volk en per land, en valt dus niet wereldwijd samen op één dag. Ramadan is dus een intense periode die afgesloten wordt met feest.

Ramadan wereldwijd

Samen leven

Als één van de vijf zuilen is de ramadan een jaarlijks terugkerend iets. Een andere belangrijke zuil voor moslims is de bedevaart naar Mekka, maar deze hoeft maar één keer in het leven te worden gemaakt. Wat de Ganges voor mensen uit India betekent, is dat Mekka voor moslims.
Of het nu om carnaval of de ramadan gaat. Ieder geloof heeft rituelen en feesten om het geloof te kunnen belijden. Er zijn veel belangrijke regels die gevolgd moeten worden om een goede moslim te zijn. Zorg voor de medemens zorgt voor een hechte gemeenschap, die samen een geloof volgen.