Dag van de aarde 2025

Dag van de aarde
Officiële vrije dag: Nee

Dag van de aarde datums

Dag van de aarde 2025
22-04-2025
Dag van de aarde 2024
22-04-2024
Dag van de aarde 2023
22-04-2023
Dag van de aarde 2022
22-04-2022
Dag van de aarde 2021
22-04-2021
Dag van de aarde 2020
22-04-2020
Dag van de aarde 2019
22-04-2019
Dag van de aarde 2018
22-04-2018
Dag van de aarde 2017
22-04-2017

De Dag van de Aarde wordt jaarlijks gevierd op 22 april en is voor ons een belangrijk moment om ons inzicht te verdiepen in de verschillende problemen die onze planeet negatief beïnvloeden.

Het is ook een moment om onze houding te herzien en dagelijkse praktijken aan te nemen die bijdragen tot het behoud van de natuur, en zo een steeds gezondere planeet te verzekeren voor onze generatie en toekomstige generaties.

Het ontstaan van de Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde werd in 1970 in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse senator Gaylord Nelson. Op 22 april van dat jaar riep de senator op tot protesten die de aandacht van de bevolking en de regeringen moesten vestigen op de milieuproblemen die de planeet bedreigen.

Het succes van de manifestatie in de Verenigde Staten was verbazingwekkend: ongeveer 20 miljoen mensen demonstreerden en eisten een gedragsverandering en een nieuwe weg voor de geschiedenis van de planeet. Bovendien was de datum verantwoordelijk voor de latere goedkeuring van verscheidene belangrijke milieuwetten in dat land.

De Dag van de Aarde werd geleidelijk aan geconsolideerd en begon in 1990 in verschillende landen te worden gevierd. Elk jaar wordt ter herdenking van deze belangrijke datum een ander thema gekozen. Deze thema’s spitsen zich toe op milieuproblemen die dringend aandacht behoeven, zoals het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.

In 2009 werd deze datum door de VN ingevoerd en uitgeroepen tot de Internationale Dag van Moeder Aarde.

Milieuproblemen die de planeet treffen

De planeet wordt voortdurend aangetast door het negatieve handelen van de mens. Wij zijn verantwoordelijk voor een reeks processen die schade toebrengen aan het leven van andere soorten en zelfs aan dat van onszelf, bijvoorbeeld door de toename van ziekten. Hieronder vermelden wij 5 belangrijke milieuproblemen en hoe zij ons leven en de gezondheid van de planeet beïnvloeden

1. Luchtverontreiniging

Het doet zich voor wanneer stoffen vrijkomen in de atmosfeer, waardoor de levenskwaliteit van levende wezens in gevaar wordt gebracht. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld vrijkomen bij industrieën en vervoermiddelen, zoals auto’s en bussen. Deze vervuiling heeft een negatieve invloed op onze gezondheid en doet bijvoorbeeld het aantal gevallen van aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, toenemen.

2. Waterverontreiniging

Het treft de meest uiteenlopende aquatische milieus. Het lozen van afval van huizen en industrieën in rivieren, beken en meren is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de dood van verschillende aquatische soorten en kan ook de gezondheid van de bevolking die dit water consumeert, in gevaar brengen.

3. Verbranden van bossen

Ze kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals renovatie van weiden en ontginning van gebieden. Ongeacht de oorzaak heeft een brand ernstige gevolgen, vooral wanneer het uit de hand loopt. Zij zijn verantwoordelijk voor de luchtverontreiniging, de vernietiging van habitats en de dood van vele soorten.

4. Ontbossing

Kan worden gedefinieerd als de verwijdering van vegetatiebedekking uit een gebied. De oorzaken daarvan zijn onder meer de stadsuitbreiding, de uitbreiding van landbouw- en veeteeltgebieden en de houtwinning. De belangrijkste gevolgen van dit proces zijn bodemerosie, vernietiging van habitats en de dood van verschillende soorten.

5. Klimaatverandering

Het is ook een ernstig probleem waarmee de hele planeet tegenwoordig te kampen heeft. Aangenomen wordt dat de mens, door het vrijkomen van zogenaamde “broeikasgassen”, heeft bijgedragen tot de intensivering van het broeikaseffect en aldus de temperatuur van de planeet heeft doen stijgen.

Klimaatverandering houdt, naast andere gevolgen, verband met het uitsterven van soorten, veranderingen in de neerslag, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel.

MAAK GEBRUIK VAN DEZE DATUM OM KINDEREN BEWUST TE MAKEN

De Dag van de Aarde is een mooie gelegenheid om samen met kinderen na te denken over milieueducatie en andere acties die we in de praktijk kunnen brengen om onze planeet te beschermen.

Omdat het doel van de Dag van de Aarde is ecologisch correcte waarden aan te moedigen, hebben wij 5 ideeën op een rijtje gezet om het evenement te vieren met activiteiten die, naast plezier maken, ook leren over ecologie en het milieu. Kijk hier eens naar!

1. Vier de Dag van de Aarde door een boom te planten

De boom is een symbolisch element van de Dag van de Aarde. Planten spelen een fundamentele rol voor het milieu, aangezien zij in staat zijn kooldioxide vast te houden, luchtverontreiniging te verminderen, en ons bovendien voedsel en schaduw te bieden.

Hoe zit het met het kiezen van een hoek van de tuin van het huis, condominium of plein om een boom te planten? Heb je er ooit aan gedacht hoe leuk het zou zijn om een fruitboom te hebben die je zelf hebt geplant?

Maak ook van de gelegenheid gebruik om met jouw kind over ecologie te praten. Gebruik de boom als voorbeeld om na te denken over de Dag van de Aarde, waarbij thema’s als bosbehoud en het belang van zaaien en vervangen van wat we uit de natuur halen, aan bod komen.

Een boom planten op de Dag van de Aarde kan een waardevolle ervaring zijn voor jouw kind, een aandenken dat zeker in hun geheugen gegrift zal blijven en hun tuin zal opvrolijken.

2. Op de Dag van de Aarde, geniet van de natuur

Het organiseren van Earth Day-activiteiten is een manier om een hele nieuwe wereld van ontdekkingen te onthullen. Een goed idee is om een late namiddag op het plein of in het park door te brengen zodat de kleintjes de vogels, insecten, planten en bloemen in hun natuurlijke habitat kunnen observeren.

De natuur biedt de beste voorbeelden in real time. Probeer daarom tijdens het uitstapje uit te leggen hoe flora en fauna van elkaar afhankelijk zijn, en hoe dieren afhankelijk zijn van het evenwicht in de omgeving om zich voort te planten en te overleven.

Praat bijvoorbeeld op de Internationale Dag van de Aarde over de relatie tussen bijen en bloemen om honing te produceren, of over de rol van bomen bij het behoud van de biodiversiteit op aarde. De gelegenheid is perfect om het leren van kinderen aan te vullen.

3. Dag van de Aarde: een bewustmakingsactie

Een andere goede activiteit voor Wereld Aarde Dag is het organiseren van een actie voor het milieu. Wat dacht je ervan om jouw kinderen, vrienden en buren te verzamelen om afval te verzamelen op een plein of in een park?

Naast bewustwording maakt deze activiteit het mogelijk een relatie van respect en harmonie met de natuur te wekken. Door het vuilnis in een openbare ruimte op te ruimen, leert het kind ook dat het noodzakelijk is zorg te dragen voor het milieu als ons eigen huis, en door het schoon te houden, bieden wij de nodige voorwaarden voor het welzijn van alle wezens die er wonen.

4. Een moestuin om elke dag aan Earth Day te denken

Aangezien een van de motto’s van de Internationale Dag van de Aarde is om een milieuvriendelijke houding aan te moedigen, wat dacht je van het aanleggen van een moestuin? Het volgen van de groei van groente en fruit zal het kind helpen de relatie van de mens met de natuur te observeren, evenals de vitale aanwezigheid ervan in ons voedsel.

Als je geen ruimte hebt, maak dan een kleine appartementstuin met kruiden, zoals munt en basilicum. Zelfs het planten van een boon in het katoen kan een gelegenheid zijn om te leren over ecologie en de fundamentele rol van planten in ons leven.

5. Dag van de Aarde is ook een dag om te spelen

Spelen is de beste manier om te leren. Verzamel op Wereldwaterdag de kleintjes om speelgoed te maken van recycleerbare materialen.

Kartonnen en plastic containers, flessen en frisdrankdoppen kunnen worden omgetoverd tot leuk speelgoed. Deze activiteit is niet alleen speels, maar is ook perfect voor het onderwijzen van concepten van recycling en hergebruik van materialen.

6. Dag van de Aarde is ook een dag om te spelen

Denk eens aan het kopen van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn niet alleen een manier om te besparen op je energiekosten, maar het zorgt ook voor minder CO2 uitstoot.