Pinksteren 2025

Pinksteren
Officiële vrije dag: Ja

Pinksteren datums

Pinksteren 2025
08-06-2025
Pinksteren 2024
19-05-2024
Pinksteren 2023
28-05-2023
Pinksteren 2022
05-06-2022
Pinksteren 2021
23-05-2021
Pinksteren 2020
31-05-2020
Pinksteren 2019
09-06-2019
Pinksteren 2018
20-05-2018
Pinksteren 2017
04-06-2017

Pinksteren is niet zomaar een verlengd weekend. Pinksteren is een christelijk feest, waar niet iedereen de oorsprong van weet te vertellen. Het pinksterfeest is ontstaan nadat de Heilige Geest destijds op aarde is neergedaald, om de mensen te vervullen met zijn aanwezigheid en al het goede van God. Pinksteren volgt tien dagen na de Hemelvaart en wordt wereldwijd gevierd. De tweede Pinksterdag wordt in veel landen in Europa ook gevierd als vrije dag.

In de bloei van zijn leven werd Jezus van Nazareth, op 33 jarige leeftijd, gekruisigd op de berg Golgotha. Na zijn overlijden aan het kruis, nam men zijn lichaam en legde dit in een grot. De grot werd afgesloten en bewaakt, zodat niemand het lichaam van Jezus zou kunnen stelen. Anderhalve dag na zijn dood verscheen Jezus aan zijn discipelen om te vertellen wat hun te doen stond. Het was de bedoeling, dat zij de goede boodschap van God gingen verspreiden. Jezus is gekruisigd op de vrijdag voor Pasen. Ondanks dat deze dag voor gelovigen een beladen dag is, noemen we deze dag toch Goede Vrijdag.

Discipelen, de Hemelvaart en Pinksteren

Na de kruisiging op Goede Vrijdag, stond Jezus tijdens Pasen op uit de dood. Na de nodige verschijningen aan zijn vrienden, na 40 dagen, ging Jezus naar de Hemel. Daarom heet deze dag ook Hemelvaart. En 10 dagen later stuurde God de Heilige Geest naar de aarde, om de mensen te vervullen met de blijde boodschap van hoop, geloof en liefde. De komst van de Heilige Geest hier op aarde wordt sindsdien Pinksteren genoemd. De Heilige Geest wordt door de christenen beschouwd als de Geest van God. De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest worden daarom ook samen genoemd in de Bijbel en in gebeden.

De Heilige Geest afgebeeld als duif

Pinksteren is onlosmakelijk verbonden met de het leven van Jezus, en het is een gevolg van het feit dat God de Heilige Geest naar de aarde stuurde. De Heilige Geest wordt zowel in het Oude, als in het Nieuwe Testament genoemd, en wordt op een aantal manieren afgebeeld. Er zijn schilderijen waarop de Heilige Geest bijvoorbeeld afgebeeld staat als witte duif. De witte duif komt een aantal keren voor in de Bijbel, onder andere met Noah op de Ark, na de zondvloed.

Het ontstaan van de kerk

De komst van de Heilige Geest op aarde, wat ook wel Pinksteren wordt genoemd, was door God bedoeld om aan iedereen ter wereld zijn bedoelingen door te geven. Het schijnt dat iedereen op aarde in zijn eigen taal de boodschap duidelijk kon verstaan. Het plan van God moest ten uitvoer worden gebracht, en zo verscheen 10 dagen na de Hemelvaart de Heilige Geest op aarde, om de boodschap nogmaals over te brengen.

God en het plan

Een blijde boodschap

De boodschap van God valt het beste te vertalen naar de Tien Geboden uit de Bijbel.

  • U zult geen andere goden aanbidden
  • U zult geen beelden van mij maken
  • U zult niet vloeken
  • U zult niet werken op de zevende dag
  • U zult uw Vader en uw Moeder eren
  • U zult niet doodslaan
  • U zult niet echtbreken
  • U zult niet stelen
  • U zult niet liegen
  • U zult niet de vrouw van een ander liefhebben

Maar God heeft hier vooral de nadruk gelegd op naastenliefde en hoop hebben.

Geloof en u zult behouden blijven

De tien geboden zijn een uitstekende houvast om mee te leven. Het gaat over goede gewoonten en geloof in God. Voor ieder is er een plek in de Hemel mits er maar wordt erkend dat God bestaat. Het geloven in God brengt automatisch naastenliefde met zich mee, om een waardevol leven te hebben. Tijdens Pinksteren stuurde God de Heilige Geest om dit allemaal te benadrukken.

Pinksterdag, wereldwijd

Omdat het geloof ruim is verspreid, worden eerste en tweede pinksterdag wereldwijd gevierd. Pinksteren is het laatste feest van het liturgisch jaar. De gehele periode na eerste & tweede Pinksterdag tot de 1e Advent wordt ook wel de groene tijd genoemd. Waarna de Adventsperiode begint tot aan de Kerst. Tijdens Pinksteren kreeg ieder destijds in zijn of haar eigen taal de boodschap van God te horen, zowel de gelovigen als de niet gelovigen. Daarom vindt men dat tijdens Pinksteren, wereldwijd de kerkgeschiedenis is begonnen.

Tongen van vuur

Volgens de Bijbel kwamen en tijdens Pinksteren opeens vlammen uit de Hemel die neerdaalden op de discipelen, die spontaan in vreemde talen begonnen te spreken. Vervuld met de Heilige Geest was het op deze manier mogelijk om aan iedereen de boodschap met het Grote Plan van God over te brengen. Omdat het in die periode ook het feest van de eerstelingen was, waren er veel mensen in Jeruzalem uit meerdere landen. Niet alleen werden door de bijzondere klanken van de talen veel mensen aangetrokken, maar ook konden deze mensen de boodschap verstaan die er werd verkondigd.

Ieder geeft zijn eigen invulling aan Pinksteren

Maar het blijft feest

Pinksterweekend is dus een weekend met een bijzondere historie. Niet iedereen is overtuigd van het bestaan van God, maar dat is ook een zeer persoonlijke keuze. Ook zonder in God te geloven kan iemand als een goed mens willen leven, en onbewust misschien toch de Tien Geboden toepassen. Het Geloof in God is geen lastige kwestie, zolang niemand er maar een probleem van maakt. Joodse mensen en niet-Joodse mensen, Moslims of Christenen en Atheïsten geven allemaal op hun eigen manier invulling aan de dagen rondom Pinksteren.

Vrijheid, blijheid en Pinksteren

Waar voor de ene persoon het bezoek aan een kerk centraal staat tijdens de Pinksteren, kan een ander zich prima vermaken met het schilderen van de schuur. Wat men doet is niet zo heel erg belangrijk, als men er zich maar bewust van is waarom er op maandag na het Pinksterweekend niet wordt gewerkt. Bijvoorbeeld gelden er in Duitsland bepaalde wetten op dit soort feestdagen, voor onder andere bedrijfstransporten. De invloed van Pinksteren is overal merkbaar.

Geloof en populariteit

Waar vroeger de kerken overvol zaten, is er een hoop leegloop geweest. Na de Tweede Wereld Oorlog was het een goed gebruik om naar de kerk te gaan. Maar inmiddels hebben mensen uit andere landen, andere geloven geïntroduceerd in Nederland, en de kerk heeft ook zeker aan populariteit verloren. Tevens eist het drukke bestaan de aandacht op voor andere zaken, terwijl men toch goed geniet van de vrije dagen die christelijke feestdagen opleveren.

Altijd een goed mens zijn

Pinksteren houdt vooral in, gewoon een goed mens zijn. Geloven in God is een persoonlijke kwestie en zoiets valt niet te verplichten. De Boodschap die de Heilige Geest over moest brengen, is tot op de dag van vandaag helaas nog niet bij iedereen aangekomen. Er zijn nog teveel oorlogen en wreedheden op deze aarde, om te kunnen beweren dat de Goede Boodschap bij iedereen is ontvangen. Maar nog steeds zijn er veel mensen aan het werk om deze Boodschap wel te verspreiden. De vredesduif, die ook wel als de Heilige geest wordt gezien is een symbool geworden voor hoop op een vredige wereld.