Heilige matthias

Heilige Matthias is een figuur uit de bijbel die aan het einde van het Nieuwe Testament wordt genoemd als een van de apostelen van Jezus Christus. Het verhaal van Matthias is niet zo bekend als dat van andere apostelen, zoals Petrus en Paulus, maar het is nog steeds een belangrijk verhaal dat ons iets kan leren over de vroege kerk en de verspreiding van het christendom.

Wie was heilige Matthias?

Matthias was een van de vele volgelingen van Jezus die Hem hebben gevolgd tijdens zijn leven en prediking. Volgens het boek Handelingen van de Apostelen werd Matthias verkozen om Judas Iskariot te vervangen, die zichzelf tijdens het passieverhaal van Christus had verraden aan de Romeinse autoriteiten en later zelfmoord pleegde.

Waarom werd Matthias uitgekozen?

Volgens Handelingen werd Matthias gekozen omdat hij samen met de andere volgelingen van Jezus getuige was geweest van zijn opstanding. De apostelen hadden de opdracht gekregen om overal het Evangelie te verspreiden, en zij kozen Matthias omdat hij een betrouwbare getuige was van Jezus’ leven en leer.

De verspreiding van het christendom

Na zijn verkiezing tot apostel was Matthias een belangrijke figuur in de vroege kerk. Samen met de andere apostelen verspreidde hij het christendom door heel Europa en het Midden-Oosten. Hij stond bekend om zijn intelligentie en spirituele kracht, en werd geƫerd als een heilige door de katholieke kerk.

De verering van heilige Matthias

Sinds de vroege Middeleeuwen wordt heilige Matthias door de katholieke kerk vereerd als een heilige. Hij wordt aangeroepen als patroonheilige van timmerlieden, bouwers en stenenleggers vanwege zijn werk als timmerman. Zijn feestdag wordt gevierd op 14 mei.

Het belang van heilige Matthias

Het verhaal van heilige Matthias is niet zo bekend als dat van andere apostelen, maar het speelde een belangrijke rol in de vroege kerk en de verspreiding van het evangelie. Het laat ons zien hoe de vroege kerk omging met problemen en hoe ze zich richtte op verspreiding van Christus’ woord.

Vragen en antwoorden

1. Wie was heilige Matthias?
– Matthias was een van de apostelen van Jezus Christus, die op aandringen van de andere apostelen werd gekozen om Judas Iskariot te vervangen.
2. Waarom werd Matthias gekozen?
– Matthias werd gekozen omdat hij een betrouwbare getuige was van Jezus’ leven en leer en samen met de andere volgelingen getuige was geweest van zijn opstanding.
3. Wat was het belang van Matthias in de vroege kerk?
– Matthias speelde een belangrijke rol in de verspreiding van het evangelie en liet ons zien hoe de vroege kerk omging met problemen en uitdagingen.
4. Hoe wordt Matthias vereerd door de katholieke kerk?
– Sinds de Middeleeuwen wordt Matthias vereerd als een heilige en hij wordt aangeroepen als patroonheilige van timmerlieden, bouwers en stenenleggers.
5. Wat is de feestdag van heilige Matthias?
– De feestdag van heilige Matthias wordt gevierd op 14 mei.