Holocaust herdenkingsdag jom hasjoa

Op 27 januari wordt de Holocaustherdenkingsdag wereldwijd gevierd en herdacht als Jom Hasjoa. Het is een dag die gewijd is aan het herinneren van de zes miljoen joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door nazi-Duitsland en zijn bondgenoten. Jom Hasjoa biedt ons de gelegenheid om te reflecteren op de tragedie van de Holocaust, onze solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden te uiten, maar ook om te leren over de oorzaken en de gevolgen van deze gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de geschiedenis, de betekenis en de viering van Jom Hasjoa.

De Geschiedenis van Jom Hasjoa

Jom Hasjoa werd voor het eerst gevierd in Israël in 1951, zes jaar na het einde van de oorlog. Het was een dag van nationale rouw en herdenking voor de meer dan 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust en de helden die vochten en stierven tijdens de opstand in het getto van Warschau. De datum werd gekozen omdat het precies op de 27e dag van de Hebreeuwse maand Nisan valt, die valt tussen het Joodse Pesach en de dag van de opstand in het getto van Warschau.

De Betekenis van Jom Hasjoa

Jom Hasjoa heeft verschillende betekenissen en doeleinden. Allereerst is het een dag van herdenking en rouw. Joden over de hele wereld staan stil bij de gruwelijke verhalen van de Holocaust en herdenken de slachtoffers en hun families. Tijdens de herdenking wordt er gezongen, gebeden en kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan de miljoenen Joden die zijn vermoord.

Jom Hasjoa is ook een dag van reflectie en leren. Het biedt ons de mogelijkheid om de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Holocaust te begrijpen en te leren over de oorzaken en gevolgen ervan. Het dient als een waarschuwing voor hedendaags antisemitisme en de waarde van tolerantie en diversiteit. Het is een oproep tot actie om de waarden van democratie, mensenrechten en gelijkheid te beschermen.

De Viering van Jom Hasjoa

Er zijn verschillende manieren waarop Jom Hasjoa over de hele wereld wordt gevierd. In Israël is het gebruikelijk om de luchtalarmsirenes te laten loeien, waardoor al het verkeer stopt en iedereen stilstaat. In synagoges en gemeenschapscentra in de hele wereld worden er herdenkingsdiensten gehouden. Tijdens deze diensten worden er kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan de slachtoffers en wordt er gebeden voor vrede en tolerantie. Ook worden er vaak films vertoond, lezingen gegeven en getuigenissen gepresenteerd om te leren over de Holocaust en haar impact op de wereld.

Veelgestelde Vragen over Jom Hasjoa

Waarom is Jom Hasjoa belangrijk?

Jom Hasjoa is belangrijk omdat het ons helpt om de gruwelijke misdaden van de Holocaust te herdenken, te begrijpen en te leren. Het biedt ons de gelegenheid om ons te verzetten tegen hedendaags antisemitisme en om de waarden van democratie, mensenrechten en gelijkheid te beschermen.

Wanneer is Jom Hasjoa?

Jom Hasjoa valt elk jaar op de 27e van de Hebreeuwse maand Nisan, wat overeenkomt met meestal april of mei.

Wat is de boodschap van Jom Hasjoa?

De boodschap van Jom Hasjoa is dat we ons de gebeurtenissen van de Holocaust moeten herinneren, onze solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden moeten uiten, en ons moeten inzetten voor een wereld zonder antisemitisme, racisme en discriminatie.

Wat kunnen we doen om Jom Hasjoa te herdenken?

We kunnen Jom Hasjoa op verschillende manieren herdenken, zoals het bijwonen van herdenkingsdiensten, het aansteken van kaarsen ter nagedachtenis van de slachtoffers, het delen van verhalen van overlevenden en het leren van de geschiedenis van de Holocaust. We kunnen ook werken aan het bevorderen van tolerantie, begrip en acceptatie voor alle mensen.

Wat is het doel van Jom Hasjoa?

Het doel van Jom Hasjoa is om de herinnering aan de genocide op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog levend te houden, onze solidariteit met de slachtoffers en hun nabestaanden te tonen, de dialoog over de Holocaust te behouden, en ons in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten en de democratie.