Vrijdag de dertiende

Vrijdag de dertiende, sommige mensen vinden het gewoon een dag, anderen blijven liever de hele dag binnen. Maar waar komt deze bijgeloof vandaan? En is er enig bewijs dat vrijdag de dertiende echt ongeluk brengt? In dit artikel gaan we dieper in op de geschiedenis en mythes achter deze beruchte dag.

Ontstaan van de bijgeloof

De angst voor vrijdag de dertiende kan worden getraceerd tot de middeleeuwen, toen mensen bijzonder bijgelovig waren. Sommigen beschouwden vrijdag als een ongeluksdag omdat het de dag was waarop Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Het getal dertien werd geassocieerd met ongeluk omdat dat aantal als onvolmaakt werd beschouwd in veel oude culturen.

Ongelukkige gebeurtenissen op vrijdag de dertiende

Er zijn verschillende beroemde ongelukkige gebeurtenissen op vrijdag de dertiende. Denk aan de schipbreuk van de Costa Concordia in Italië in 2012. Of de kerncentrale ramp in Japan in 2011. Maar zijn deze gebeurtenissen wel specifiek gekoppeld aan vrijdag de dertiende of is er iets anders aan de hand?

Statistieken over vrijdag de dertiende

Interessant genoeg zijn de statistieken niet echt juist als het gaat om ongelukken op vrijdag de dertiende. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebeuren er op deze dag niet meer ongelukken dan op andere dagen. Dus waarom blijven sommige mensen bijgelovig ten opzichte van deze dag?

Cultuur en media

Een belangrijk aspect van het bijgeloof over vrijdag de dertiende is de manier waarop de dag wordt gepresenteerd in de cultuur en media. In diverse horrorfilms en boeken wordt vrijdag de dertiende gebruikt als belangrijk onderdeel van de verhaallijn. Denk aan de bekende horrorserie “Friday the 13th”. Ook werd de populaire roman van Dan Brown “The Da Vinci Code” uitgebracht op vrijdag de dertiende.

Feiten over vrijdag de dertiende

Ondanks dat er geen bewijs is dat vrijdag de dertiende daadwerkelijk ongeluk brengt, blijven sommige mensen bijgelovig. Hier volgen enkele feiten over deze dag:

– Het komt minstens één keer per jaar voor.
– Vrijdag de dertiende komt vaker voor dan welke andere datum-combinatie dan ook.
– In Spanje en veel Latijns-Amerikaanse landen is het bijgeloof rond vrijdag de dertiende minder gebruikelijk dan in andere landen.
– Apollo 13, de Amerikaanse ruimtevlucht die in 1970 de ruimte in werd geschoten, nam plaats op een vrijdag de dertiende.

Hoe kun je vrijdag de dertiende overleven?

Als je bijgelovig bent over vrijdag de dertiende, zijn er een paar dingen die je kunt doen om ongeluk te voorkomen. Draag bijvoorbeeld iets rood, want de kleur rood zou geluk brengen. Of raak zoveel mogelijk hout aan, omdat het houtgeluid kwade geesten op afstand zou houden. Maar uiteindelijk, als het lot tegen je is, kan er weinig gedaan worden om het te veranderen.

Conclusie

Hoewel sommigen geloven dat er ongeluk en rampen geassocieerd worden met vrijdag de dertiende, is er geen wetenschappelijk bewijs om deze claims te ondersteunen. Het blijft echter een interessant bijgeloof dat in stand gehouden wordt door cultuur en media.

Veelgestelde vragen

1. Waar komt de angst voor vrijdag de dertiende vandaan?
2. Is er enig bewijs dat vrijdag de dertiende ongeluk brengt?
3. Gebeuren er werkelijk meer ongelukken op vrijdag de dertiende?
4. Zijn er manieren om ongeluk te voorkomen op vrijdag de dertiende?
5. Wanneer is de volgende vrijdag de dertiende?